Hľa človek!     

Sme skupinka dobrovoľníkov rôznych stavov a profesií, ktorí spolu s bratmi františkánmi slúžime ľuďom bez domova a sociálne slabším vrámci našich skromných možností."Najdôležitejšia hodina jevždy prítomnosť.Najdôležitejší človekje vždy ten, ktorý Ti práveide oproti.Najdôležitejšie dielo jenavždy láska..."Obľúbené príspevky z tohto blogu