Príspevky

Hľa človek!

Obraz
Sme skupinka dobrovoľníkov rôznych stavov a profesií, ktorí spolu s bratmi františkánmi slúžime ľuďom bez domova a sociálne slabším vrámci našich skromných možností.

"Najdôležitejšia hodina jevždy prítomnosť.Najdôležitejší človekje vždy ten, ktorý Ti práveide oproti.Najdôležitejšie dielo jenavždy láska..."


Pomoc so šatstvom

Momentálne prijímame len zimné bundy a teplé oblečenie na zimu.